พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features intro theme to Xbox360 & PS3 game "Dragonball Raging Blast" sung by Hironobu Kageyama.

q select pid from dex_product where pid<>'9374' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4966,21921,19313,10362,3531,22982,11239,6136,9217,11077,24437,1516,2854,6068,6633,23853,20792,22912 Array ( [0] => 4966 [1] => 21921 [2] => 19313 [3] => 10362 [4] => 3531 [5] => 22982 [6] => 11239 [7] => 6136 [8] => 9217 [9] => 11077 [10] => 24437 [11] => 1516 [12] => 2854 [13] => 6068 [14] => 6633 [15] => 23853 [16] => 20792 [17] => 22912 )