พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features intro theme to Xbox360 & PS3 game "Dragonball Raging Blast" sung by Hironobu Kageyama.

q select pid from dex_product where pid<>'9374' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24124,9967,7773,1546,22493,1457,9238,6504,20308,8853,19505,10679,24138,4068,14464,24441,5140,15162 Array ( [0] => 24124 [1] => 9967 [2] => 7773 [3] => 1546 [4] => 22493 [5] => 1457 [6] => 9238 [7] => 6504 [8] => 20308 [9] => 8853 [10] => 19505 [11] => 10679 [12] => 24138 [13] => 4068 [14] => 14464 [15] => 24441 [16] => 5140 [17] => 15162 )