พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Theme song to PS3/Xbox360 game "DRAGONBALL RAGING BLAST2" sung by the super singer Hironobu Kageyama (Dragon Ball Z, Saint Seiya) !

q select pid from dex_product where pid<>'9373' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20198,24353,22774,11258,844,6076,3891,21618,1407,3254,3145,23646,5684,23485,2377,19025,22062,23943 Array ( [0] => 20198 [1] => 24353 [2] => 22774 [3] => 11258 [4] => 844 [5] => 6076 [6] => 3891 [7] => 21618 [8] => 1407 [9] => 3254 [10] => 3145 [11] => 23646 [12] => 5684 [13] => 23485 [14] => 2377 [15] => 19025 [16] => 22062 [17] => 23943 )