พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Theme song to PS3/Xbox360 game "DRAGONBALL RAGING BLAST2" sung by the super singer Hironobu Kageyama (Dragon Ball Z, Saint Seiya) !

q select pid from dex_product where pid<>'9373' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4332,2679,19332,11672,258,21340,8560,22420,3893,5242,11001,19331,11833,14344,3833,1324,4961,7435 Array ( [0] => 4332 [1] => 2679 [2] => 19332 [3] => 11672 [4] => 258 [5] => 21340 [6] => 8560 [7] => 22420 [8] => 3893 [9] => 5242 [10] => 11001 [11] => 19331 [12] => 11833 [13] => 14344 [14] => 3833 [15] => 1324 [16] => 4961 [17] => 7435 )