พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Theme song to PS3/Xbox360 game "DRAGONBALL RAGING BLAST2" sung by the super singer Hironobu Kageyama (Dragon Ball Z, Saint Seiya) !

q select pid from dex_product where pid<>'9373' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1527,1584,8938,15721,6545,14791,6787,6261,5609,22889,3147,2810,10455,22912,15556,2088,7435,3030 Array ( [0] => 1527 [1] => 1584 [2] => 8938 [3] => 15721 [4] => 6545 [5] => 14791 [6] => 6787 [7] => 6261 [8] => 5609 [9] => 22889 [10] => 3147 [11] => 2810 [12] => 10455 [13] => 22912 [14] => 15556 [15] => 2088 [16] => 7435 [17] => 3030 )