พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Theme song to PS3/Xbox360 game "DRAGONBALL RAGING BLAST2" sung by the super singer Hironobu Kageyama (Dragon Ball Z, Saint Seiya) !

q select pid from dex_product where pid<>'9373' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10778,6304,20270,18519,23176,5904,24621,6512,23706,12978,19703,14605,10679,22559,21213,2861,9194,6860 Array ( [0] => 10778 [1] => 6304 [2] => 20270 [3] => 18519 [4] => 23176 [5] => 5904 [6] => 24621 [7] => 6512 [8] => 23706 [9] => 12978 [10] => 19703 [11] => 14605 [12] => 10679 [13] => 22559 [14] => 21213 [15] => 2861 [16] => 9194 [17] => 6860 )