พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Theme song to PS3/Xbox360 game "DRAGONBALL RAGING BLAST2" sung by the super singer Hironobu Kageyama (Dragon Ball Z, Saint Seiya) !

q select pid from dex_product where pid<>'9373' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8390,3826,9212,24528,4699,5176,8263,20793,24748,11196,14558,18466,3043,11771,2022,6500,1573,8297 Array ( [0] => 8390 [1] => 3826 [2] => 9212 [3] => 24528 [4] => 4699 [5] => 5176 [6] => 8263 [7] => 20793 [8] => 24748 [9] => 11196 [10] => 14558 [11] => 18466 [12] => 3043 [13] => 11771 [14] => 2022 [15] => 6500 [16] => 1573 [17] => 8297 )