พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Theme of theatrical anime "TOWANOQUON" created by an anime studio Bones. Sung by LAZY.

q select pid from dex_product where pid<>'9372' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6227,20787,1518,1587,1480,5140,18461,20696,19784,10886,22599,23425,13037,14112,15778,5779,15889,22802 Array ( [0] => 6227 [1] => 20787 [2] => 1518 [3] => 1587 [4] => 1480 [5] => 5140 [6] => 18461 [7] => 20696 [8] => 19784 [9] => 10886 [10] => 22599 [11] => 23425 [12] => 13037 [13] => 14112 [14] => 15778 [15] => 5779 [16] => 15889 [17] => 22802 )