พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Theme of theatrical anime "TOWANOQUON" created by an anime studio Bones. Sung by LAZY.

q select pid from dex_product where pid<>'9372' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8552,5236,21698,14790,20128,6268,9194,6121,3437,4235,12457,13239,5640,6797,18550,9212,6506,5175 Array ( [0] => 8552 [1] => 5236 [2] => 21698 [3] => 14790 [4] => 20128 [5] => 6268 [6] => 9194 [7] => 6121 [8] => 3437 [9] => 4235 [10] => 12457 [11] => 13239 [12] => 5640 [13] => 6797 [14] => 18550 [15] => 9212 [16] => 6506 [17] => 5175 )