พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Theme of theatrical anime "TOWANOQUON" created by an anime studio Bones. Sung by LAZY.

q select pid from dex_product where pid<>'9372' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19754,5798,17668,11487,9366,20105,14552,5646,5619,22280,19740,24232,2736,18218,21967,21336,22970,2861 Array ( [0] => 19754 [1] => 5798 [2] => 17668 [3] => 11487 [4] => 9366 [5] => 20105 [6] => 14552 [7] => 5646 [8] => 5619 [9] => 22280 [10] => 19740 [11] => 24232 [12] => 2736 [13] => 18218 [14] => 21967 [15] => 21336 [16] => 22970 [17] => 2861 )