สินค้าหมด

3,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9336' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13036,2695,5689,20263,14788,23011,2884,9382,206,14137,2381,9233,21339,22096,20793,3259,6298,4846 Array ( [0] => 13036 [1] => 2695 [2] => 5689 [3] => 20263 [4] => 14788 [5] => 23011 [6] => 2884 [7] => 9382 [8] => 206 [9] => 14137 [10] => 2381 [11] => 9233 [12] => 21339 [13] => 22096 [14] => 20793 [15] => 3259 [16] => 6298 [17] => 4846 )