สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9333' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17496,13956,15432,16974,8472,23760,16319,23817,10603,1786,14090,24938,18308,13937,9440,14078,23055,18312 Array ( [0] => 17496 [1] => 13956 [2] => 15432 [3] => 16974 [4] => 8472 [5] => 23760 [6] => 16319 [7] => 23817 [8] => 10603 [9] => 1786 [10] => 14090 [11] => 24938 [12] => 18308 [13] => 13937 [14] => 9440 [15] => 14078 [16] => 23055 [17] => 18312 )