สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9333' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9108,18290,20496,18,21730,28,24398,11017,12932,19635,1811,21257,2173,49,10057,3238,14086,18302 Array ( [0] => 9108 [1] => 18290 [2] => 20496 [3] => 18 [4] => 21730 [5] => 28 [6] => 24398 [7] => 11017 [8] => 12932 [9] => 19635 [10] => 1811 [11] => 21257 [12] => 2173 [13] => 49 [14] => 10057 [15] => 3238 [16] => 14086 [17] => 18302 )