สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9333' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13918,16205,28,20569,22674,12928,21581,10372,9981,16968,20574,23056,16197,10880,5194,13870,8026,18317 Array ( [0] => 13918 [1] => 16205 [2] => 28 [3] => 20569 [4] => 22674 [5] => 12928 [6] => 21581 [7] => 10372 [8] => 9981 [9] => 16968 [10] => 20574 [11] => 23056 [12] => 16197 [13] => 10880 [14] => 5194 [15] => 13870 [16] => 8026 [17] => 18317 )