สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9333' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2180,14498,10821,20034,40,97,24364,24108,23731,2183,22901,17392,19813,24698,13910,13877,1835,8045 Array ( [0] => 2180 [1] => 14498 [2] => 10821 [3] => 20034 [4] => 40 [5] => 97 [6] => 24364 [7] => 24108 [8] => 23731 [9] => 2183 [10] => 22901 [11] => 17392 [12] => 19813 [13] => 24698 [14] => 13910 [15] => 13877 [16] => 1835 [17] => 8045 )