สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9333' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19677,18,2208,4420,17113,4872,2184,4413,4323,4711,14956,21625,18717,8471,13896,19816,5195,22693 Array ( [0] => 19677 [1] => 18 [2] => 2208 [3] => 4420 [4] => 17113 [5] => 4872 [6] => 2184 [7] => 4413 [8] => 4323 [9] => 4711 [10] => 14956 [11] => 21625 [12] => 18717 [13] => 8471 [14] => 13896 [15] => 19816 [16] => 5195 [17] => 22693 )