สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9333' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22361,20395,14926,4713,8988,20571,21846,14083,21776,9645,37,20728,4685,529,19826,18304,9331,8491 Array ( [0] => 22361 [1] => 20395 [2] => 14926 [3] => 4713 [4] => 8988 [5] => 20571 [6] => 21846 [7] => 14083 [8] => 21776 [9] => 9645 [10] => 37 [11] => 20728 [12] => 4685 [13] => 529 [14] => 19826 [15] => 18304 [16] => 9331 [17] => 8491 )