สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9332' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10350,16209,8712,23835,10033,19830,4416,17507,14508,2208,22935,18654,4715,24109,16968,8025,19731,21896 Array ( [0] => 10350 [1] => 16209 [2] => 8712 [3] => 23835 [4] => 10033 [5] => 19830 [6] => 4416 [7] => 17507 [8] => 14508 [9] => 2208 [10] => 22935 [11] => 18654 [12] => 4715 [13] => 24109 [14] => 16968 [15] => 8025 [16] => 19731 [17] => 21896 )