สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9331' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24548,2215,22687,19,16220,18290,18715,10423,1830,17121,19627,1793,22719,18,22988,4868,24110,19827 Array ( [0] => 24548 [1] => 2215 [2] => 22687 [3] => 19 [4] => 16220 [5] => 18290 [6] => 18715 [7] => 10423 [8] => 1830 [9] => 17121 [10] => 19627 [11] => 1793 [12] => 22719 [13] => 18 [14] => 22988 [15] => 4868 [16] => 24110 [17] => 19827 )