สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9331' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8771,20580,8992,13785,16185,18789,23538,13967,16969,12503,20566,10033,14094,18651,14897,23765,19985,13877 Array ( [0] => 8771 [1] => 20580 [2] => 8992 [3] => 13785 [4] => 16185 [5] => 18789 [6] => 23538 [7] => 13967 [8] => 16969 [9] => 12503 [10] => 20566 [11] => 10033 [12] => 14094 [13] => 18651 [14] => 14897 [15] => 23765 [16] => 19985 [17] => 13877 )