สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9330' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12490,1587,8276,11245,1358,23289,10322,4978,16308,11672,20296,15788,3888,9245,9589,5697,6958,3843 Array ( [0] => 12490 [1] => 1587 [2] => 8276 [3] => 11245 [4] => 1358 [5] => 23289 [6] => 10322 [7] => 4978 [8] => 16308 [9] => 11672 [10] => 20296 [11] => 15788 [12] => 3888 [13] => 9245 [14] => 9589 [15] => 5697 [16] => 6958 [17] => 3843 )