สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9330' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23849,21234,4974,6121,12478,20105,16367,10637,12467,4971,5499,7461,19336,2030,4007,18548,6686,17034 Array ( [0] => 23849 [1] => 21234 [2] => 4974 [3] => 6121 [4] => 12478 [5] => 20105 [6] => 16367 [7] => 10637 [8] => 12467 [9] => 4971 [10] => 5499 [11] => 7461 [12] => 19336 [13] => 2030 [14] => 4007 [15] => 18548 [16] => 6686 [17] => 17034 )