สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9329' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4275,19055,10007,14605,2857,2145,1875,20294,12471,17099,3336,1517,478,6118,6960,5663,3484,20858 Array ( [0] => 4275 [1] => 19055 [2] => 10007 [3] => 14605 [4] => 2857 [5] => 2145 [6] => 1875 [7] => 20294 [8] => 12471 [9] => 17099 [10] => 3336 [11] => 1517 [12] => 478 [13] => 6118 [14] => 6960 [15] => 5663 [16] => 3484 [17] => 20858 )