สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9329' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15559,19994,22581,22773,6585,6272,13741,16117,8551,14320,1520,4947,4948,9939,10711,23847,3036,5912 Array ( [0] => 15559 [1] => 19994 [2] => 22581 [3] => 22773 [4] => 6585 [5] => 6272 [6] => 13741 [7] => 16117 [8] => 8551 [9] => 14320 [10] => 1520 [11] => 4947 [12] => 4948 [13] => 9939 [14] => 10711 [15] => 23847 [16] => 3036 [17] => 5912 )