สินค้าหมด

1,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9326' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4095,20567,6403,13980,21510,10421,8887,19983,10872,18308,16193,13907,11106,10821,14504,23533,23505,18286 Array ( [0] => 4095 [1] => 20567 [2] => 6403 [3] => 13980 [4] => 21510 [5] => 10421 [6] => 8887 [7] => 19983 [8] => 10872 [9] => 18308 [10] => 16193 [11] => 13907 [12] => 11106 [13] => 10821 [14] => 14504 [15] => 23533 [16] => 23505 [17] => 18286 )