สินค้าเหลือน้อย

5,150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9318' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9941,9772,18977,13084,17293,3326,12862,9797,5256,1319,10153,12867,12762,11611,1689,5090,5100,10708 Array ( [0] => 9941 [1] => 9772 [2] => 18977 [3] => 13084 [4] => 17293 [5] => 3326 [6] => 12862 [7] => 9797 [8] => 5256 [9] => 1319 [10] => 10153 [11] => 12867 [12] => 12762 [13] => 11611 [14] => 1689 [15] => 5090 [16] => 5100 [17] => 10708 )