มีสินค้า

Item Size/Weight : 14.6 x 6.5 x 3 cm / 31g

300 BAHT
add to cart

Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
 
- Ultra Hero series introduces [Ultraman Gide Primitive] Soft Vinyl!
 
( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 14.6 x 6.5 x 3 cm / 31g

/
q select pid from dex_product where pid<>'9316' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11731,15822,10689,11734,20049,11737,10000,19619,20043,18675,18680,11733,10502,20044,10692,10691,11732,10693 Array ( [0] => 11731 [1] => 15822 [2] => 10689 [3] => 11734 [4] => 20049 [5] => 11737 [6] => 10000 [7] => 19619 [8] => 20043 [9] => 18675 [10] => 18680 [11] => 11733 [12] => 10502 [13] => 20044 [14] => 10692 [15] => 10691 [16] => 11732 [17] => 10693 )