มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9315' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9995,20042,11730,9996,10500,15823,11735,9999,11738,20049,18681,19619,22211,9316,9998,11736,9313,18672 Array ( [0] => 9995 [1] => 20042 [2] => 11730 [3] => 9996 [4] => 10500 [5] => 15823 [6] => 11735 [7] => 9999 [8] => 11738 [9] => 20049 [10] => 18681 [11] => 19619 [12] => 22211 [13] => 9316 [14] => 9998 [15] => 11736 [16] => 9313 [17] => 18672 )