มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9315' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18681,9316,11736,18674,20042,20045,18680,11732,9993,10501,20044,9992,10690,10692,9994,11738,11737,11735 Array ( [0] => 18681 [1] => 9316 [2] => 11736 [3] => 18674 [4] => 20042 [5] => 20045 [6] => 18680 [7] => 11732 [8] => 9993 [9] => 10501 [10] => 20044 [11] => 9992 [12] => 10690 [13] => 10692 [14] => 9994 [15] => 11738 [16] => 11737 [17] => 11735 )