มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9315' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18674,9312,11732,15823,10498,9998,11731,20047,19619,9993,11730,18678,20042,9314,20049,11735,20044,10501 Array ( [0] => 18674 [1] => 9312 [2] => 11732 [3] => 15823 [4] => 10498 [5] => 9998 [6] => 11731 [7] => 20047 [8] => 19619 [9] => 9993 [10] => 11730 [11] => 18678 [12] => 20042 [13] => 9314 [14] => 20049 [15] => 11735 [16] => 20044 [17] => 10501 )