สินค้าหมด

1,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9314' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10499,11731,10691,9316,11736,10501,9315,15823,10689,11733,11734,18674,10692,20046,11737,9313,9996,11738 Array ( [0] => 10499 [1] => 11731 [2] => 10691 [3] => 9316 [4] => 11736 [5] => 10501 [6] => 9315 [7] => 15823 [8] => 10689 [9] => 11733 [10] => 11734 [11] => 18674 [12] => 10692 [13] => 20046 [14] => 11737 [15] => 9313 [16] => 9996 [17] => 11738 )