มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9313' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9316,9993,11738,19621,21869,9315,9992,9314,10691,11730,11731,9995,10497,11729,20044,19619,15823,11733 Array ( [0] => 9316 [1] => 9993 [2] => 11738 [3] => 19621 [4] => 21869 [5] => 9315 [6] => 9992 [7] => 9314 [8] => 10691 [9] => 11730 [10] => 11731 [11] => 9995 [12] => 10497 [13] => 11729 [14] => 20044 [15] => 19619 [16] => 15823 [17] => 11733 )