มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9313' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9992,20047,15822,10000,10498,11729,18678,10500,18681,20042,22211,9993,19621,20049,9995,20048,9996,11736 Array ( [0] => 9992 [1] => 20047 [2] => 15822 [3] => 10000 [4] => 10498 [5] => 11729 [6] => 18678 [7] => 10500 [8] => 18681 [9] => 20042 [10] => 22211 [11] => 9993 [12] => 19621 [13] => 20049 [14] => 9995 [15] => 20048 [16] => 9996 [17] => 11736 )