มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9313' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22211,18675,15822,18677,18672,11735,10691,11734,10497,11736,10502,10500,9827,20044,18680,9316,18678,10693 Array ( [0] => 22211 [1] => 18675 [2] => 15822 [3] => 18677 [4] => 18672 [5] => 11735 [6] => 10691 [7] => 11734 [8] => 10497 [9] => 11736 [10] => 10502 [11] => 10500 [12] => 9827 [13] => 20044 [14] => 18680 [15] => 9316 [16] => 18678 [17] => 10693 )