สินค้าเหลือน้อย

2,250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9312' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20043,10497,9993,18678,18677,20045,9313,10000,9315,9992,11730,10500,10691,11735,9827,20047,18674,11738 Array ( [0] => 20043 [1] => 10497 [2] => 9993 [3] => 18678 [4] => 18677 [5] => 20045 [6] => 9313 [7] => 10000 [8] => 9315 [9] => 9992 [10] => 11730 [11] => 10500 [12] => 10691 [13] => 11735 [14] => 9827 [15] => 20047 [16] => 18674 [17] => 11738 )