สินค้าหมด

2,250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9312' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9996,9316,19619,11738,10693,18681,9993,22211,10501,20047,9992,9827,10497,11730,10692,20044,20042,18675 Array ( [0] => 9996 [1] => 9316 [2] => 19619 [3] => 11738 [4] => 10693 [5] => 18681 [6] => 9993 [7] => 22211 [8] => 10501 [9] => 20047 [10] => 9992 [11] => 9827 [12] => 10497 [13] => 11730 [14] => 10692 [15] => 20044 [16] => 20042 [17] => 18675 )