พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

CD release from JAM Project featuring the theme to theatrical anime feature "Kero 0 Shuppatsu Dayo! Zenin Shugo!!"

q select pid from dex_product where pid<>'9305' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12466,4950,6832,23339,5637,9233,1543,22828,5456,15718,23766,21913,9196,11169,5168,21925,21332,20987 Array ( [0] => 12466 [1] => 4950 [2] => 6832 [3] => 23339 [4] => 5637 [5] => 9233 [6] => 1543 [7] => 22828 [8] => 5456 [9] => 15718 [10] => 23766 [11] => 21913 [12] => 9196 [13] => 11169 [14] => 5168 [15] => 21925 [16] => 21332 [17] => 20987 )