พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

New single release from JAM Project and the intro theme to anime series "Steel Jeeg."

q select pid from dex_product where pid<>'9300' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8272,11538,10858,5177,7457,23716,3804,19055,21911,3201,6579,22041,2951,18546,1346,11077,8029,1582 Array ( [0] => 8272 [1] => 11538 [2] => 10858 [3] => 5177 [4] => 7457 [5] => 23716 [6] => 3804 [7] => 19055 [8] => 21911 [9] => 3201 [10] => 6579 [11] => 22041 [12] => 2951 [13] => 18546 [14] => 1346 [15] => 11077 [16] => 8029 [17] => 1582 )