พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

New single release from JAM Project and the intro theme to anime series "Steel Jeeg."

q select pid from dex_product where pid<>'9300' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4007,3212,2608,11770,22475,21809,7910,5635,2606,10007,19063,10041,12475,7834,4965,5688,10440,8500 Array ( [0] => 4007 [1] => 3212 [2] => 2608 [3] => 11770 [4] => 22475 [5] => 21809 [6] => 7910 [7] => 5635 [8] => 2606 [9] => 10007 [10] => 19063 [11] => 10041 [12] => 12475 [13] => 7834 [14] => 4965 [15] => 5688 [16] => 10440 [17] => 8500 )