พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Contains the intro & outro theme songs to the anime "Shin Getter Robo."

q select pid from dex_product where pid<>'9258' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5404,9787,3631,21647,6423,9942,17850,3649,6259,19857,22475,3804,20297,2748,6790,5793,4964,18557 Array ( [0] => 5404 [1] => 9787 [2] => 3631 [3] => 21647 [4] => 6423 [5] => 9942 [6] => 17850 [7] => 3649 [8] => 6259 [9] => 19857 [10] => 22475 [11] => 3804 [12] => 20297 [13] => 2748 [14] => 6790 [15] => 5793 [16] => 4964 [17] => 18557 )