พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Contains the intro & outro theme songs to the anime "Shin Getter Robo."

q select pid from dex_product where pid<>'9258' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21112,15370,2730,20293,4856,10885,2755,2378,18084,3532,21236,2850,3596,2693,6642,1583,6743,3016 Array ( [0] => 21112 [1] => 15370 [2] => 2730 [3] => 20293 [4] => 4856 [5] => 10885 [6] => 2755 [7] => 2378 [8] => 18084 [9] => 3532 [10] => 21236 [11] => 2850 [12] => 3596 [13] => 2693 [14] => 6642 [15] => 1583 [16] => 6743 [17] => 3016 )