พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Contains the intro & outro theme songs to the anime "Shin Getter Robo."

q select pid from dex_product where pid<>'9258' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11495,4885,7438,20990,6587,5170,10289,21328,5346,20935,6263,12461,6070,4000,2032,1490,22425,3884 Array ( [0] => 11495 [1] => 4885 [2] => 7438 [3] => 20990 [4] => 6587 [5] => 5170 [6] => 10289 [7] => 21328 [8] => 5346 [9] => 20935 [10] => 6263 [11] => 12461 [12] => 6070 [13] => 4000 [14] => 2032 [15] => 1490 [16] => 22425 [17] => 3884 )