พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Contains the intro & outro theme songs to the anime "Shin Getter Robo."

q select pid from dex_product where pid<>'9258' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6860,3166,20835,23943,24138,3042,4962,3825,1473,16130,9815,2852,9198,9241,24232,14792,20794,23852 Array ( [0] => 6860 [1] => 3166 [2] => 20835 [3] => 23943 [4] => 24138 [5] => 3042 [6] => 4962 [7] => 3825 [8] => 1473 [9] => 16130 [10] => 9815 [11] => 2852 [12] => 9198 [13] => 9241 [14] => 24232 [15] => 14792 [16] => 20794 [17] => 23852 )