พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Contains the intro theme to the anime "Gravion Zwei."

q select pid from dex_product where pid<>'9257' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6789,6247,22832,12472,14611,10847,12977,19704,6578,24321,6305,6640,22113,2751,9149,16121,19305,2852 Array ( [0] => 6789 [1] => 6247 [2] => 22832 [3] => 12472 [4] => 14611 [5] => 10847 [6] => 12977 [7] => 19704 [8] => 6578 [9] => 24321 [10] => 6305 [11] => 6640 [12] => 22113 [13] => 2751 [14] => 9149 [15] => 16121 [16] => 19305 [17] => 2852 )