พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Contains the intro theme to the anime "Gravion Zwei."

q select pid from dex_product where pid<>'9257' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14113,5779,13820,21794,5404,10440,22828,10713,21810,21724,7332,11672,20105,22851,8388,5649,21336,11872 Array ( [0] => 14113 [1] => 5779 [2] => 13820 [3] => 21794 [4] => 5404 [5] => 10440 [6] => 22828 [7] => 10713 [8] => 21810 [9] => 21724 [10] => 7332 [11] => 11672 [12] => 20105 [13] => 22851 [14] => 8388 [15] => 5649 [16] => 21336 [17] => 11872 )