พรีออเดอร์

สินค้ากำหนดวางจำหน่ายส.ค.2560

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9217' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10787,22911,1746,5662,6557,20505,6417,19612,12485,20183,14557,6870,21687,20190,4207,25273,25185,19752 Array ( [0] => 10787 [1] => 22911 [2] => 1746 [3] => 5662 [4] => 6557 [5] => 20505 [6] => 6417 [7] => 19612 [8] => 12485 [9] => 20183 [10] => 14557 [11] => 6870 [12] => 21687 [13] => 20190 [14] => 4207 [15] => 25273 [16] => 25185 [17] => 19752 )