พรีออเดอร์

.

650 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Male vocal collection from popular PC game "Muvluv Alternative" featuring Hiroshi Kitadani from JAM Project and more! Includes songs from the game and newly recorded songs for a total of five tracks! Powerful vocals, fresh vocals, passionate vocals, and more!

q select pid from dex_product where pid<>'9215' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18415,5141,17415,10084,6251,22835,23856,10726,8943,18239,5790,20931,8569,6471,13786,24514,20992,20288 Array ( [0] => 18415 [1] => 5141 [2] => 17415 [3] => 10084 [4] => 6251 [5] => 22835 [6] => 23856 [7] => 10726 [8] => 8943 [9] => 18239 [10] => 5790 [11] => 20931 [12] => 8569 [13] => 6471 [14] => 13786 [15] => 24514 [16] => 20992 [17] => 20288 )