พรีออเดอร์

.

600 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

First ending song for the animation series coming January 8 2006, "Yomigaeru Sora Rescue Wings" perfromed by Jam Project leader Nobuhiro Kageyama! Includes add-in track by JAM Men''s performer Masaaki Endo, Hiroshi Kitadani, and Yoshiki Fukuyama.

q select pid from dex_product where pid<>'9212' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,506,1526,19049,7571,21618,12485,2381,22590,8029,4733,19504,13376,2889,5678,3642,10709,3848,14344 Array ( [0] => 506 [1] => 1526 [2] => 19049 [3] => 7571 [4] => 21618 [5] => 12485 [6] => 2381 [7] => 22590 [8] => 8029 [9] => 4733 [10] => 19504 [11] => 13376 [12] => 2889 [13] => 5678 [14] => 3642 [15] => 10709 [16] => 3848 [17] => 14344 )