พรีออเดอร์

.

600 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

First ending song for the animation series coming January 8 2006, "Yomigaeru Sora Rescue Wings" perfromed by Jam Project leader Nobuhiro Kageyama! Includes add-in track by JAM Men''s performer Masaaki Endo, Hiroshi Kitadani, and Yoshiki Fukuyama.

q select pid from dex_product where pid<>'9212' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12974,4973,6629,1324,22282,22821,5401,21881,13188,18601,6609,3031,13037,4053,22161,7343,2758,2746 Array ( [0] => 12974 [1] => 4973 [2] => 6629 [3] => 1324 [4] => 22282 [5] => 22821 [6] => 5401 [7] => 21881 [8] => 13188 [9] => 18601 [10] => 6609 [11] => 3031 [12] => 13037 [13] => 4053 [14] => 22161 [15] => 7343 [16] => 2758 [17] => 2746 )