สินค้าหมด

1,300 BAHT

Original soundtrack release of TV anime series including BGM, opening and ending themes (TV short version). Cover features original illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'9140' and ( pcharacter='170' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3832,4539,3969,3556,8248,3630,3968,3554,3553 Array ( [0] => 3832 [1] => 4539 [2] => 3969 [3] => 3556 [4] => 8248 [5] => 3630 [6] => 3968 [7] => 3554 [8] => 3553 )