พรีออเดอร์

.

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

New single release.

q select pid from dex_product where pid<>'9126' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3632,2031,6412,4973,5478,10979,16308,23119,5537,1412,4698,22831,12905,25083,6068,7773,1433,507 Array ( [0] => 3632 [1] => 2031 [2] => 6412 [3] => 4973 [4] => 5478 [5] => 10979 [6] => 16308 [7] => 23119 [8] => 5537 [9] => 1412 [10] => 4698 [11] => 22831 [12] => 12905 [13] => 25083 [14] => 6068 [15] => 7773 [16] => 1433 [17] => 507 )