พรีออเดอร์

.

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

New single release.

q select pid from dex_product where pid<>'9126' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6260,19090,6472,484,7237,20177,21878,1745,8297,13731,23707,10986,10997,3150,2680,1567,22428,17386 Array ( [0] => 6260 [1] => 19090 [2] => 6472 [3] => 484 [4] => 7237 [5] => 20177 [6] => 21878 [7] => 1745 [8] => 8297 [9] => 13731 [10] => 23707 [11] => 10986 [12] => 10997 [13] => 3150 [14] => 2680 [15] => 1567 [16] => 22428 [17] => 17386 )