สินค้าหมด

800 BAHT

New single release.

q select pid from dex_product where pid<>'9125' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8283,20306,16308,16110,12985,5803,22501,23324,1748,5907,9184,22562,4217,22981,9367,10448,6833,1324 Array ( [0] => 8283 [1] => 20306 [2] => 16308 [3] => 16110 [4] => 12985 [5] => 5803 [6] => 22501 [7] => 23324 [8] => 1748 [9] => 5907 [10] => 9184 [11] => 22562 [12] => 4217 [13] => 22981 [14] => 9367 [15] => 10448 [16] => 6833 [17] => 1324 )