มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9109' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18296,2894,4123,8009,8007,7855,12809,5949,8022,7854,22486,37,13906,18652,24108,22989,14891,15234 Array ( [0] => 18296 [1] => 2894 [2] => 4123 [3] => 8009 [4] => 8007 [5] => 7855 [6] => 12809 [7] => 5949 [8] => 8022 [9] => 7854 [10] => 22486 [11] => 37 [12] => 13906 [13] => 18652 [14] => 24108 [15] => 22989 [16] => 14891 [17] => 15234 )