มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9109' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13884,22717,124,10028,9406,1785,8472,22879,4413,16193,2259,16211,16600,6,5951,13785,14498,21574 Array ( [0] => 13884 [1] => 22717 [2] => 124 [3] => 10028 [4] => 9406 [5] => 1785 [6] => 8472 [7] => 22879 [8] => 4413 [9] => 16193 [10] => 2259 [11] => 16211 [12] => 16600 [13] => 6 [14] => 5951 [15] => 13785 [16] => 14498 [17] => 21574 )