มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8952' and ( pcharacter='85' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11341,6535,2106,2334,11046,2109,6123,22100,9423,6203,2101,2120,2373,6124,846,2121,5029,23581 Array ( [0] => 11341 [1] => 6535 [2] => 2106 [3] => 2334 [4] => 11046 [5] => 2109 [6] => 6123 [7] => 22100 [8] => 9423 [9] => 6203 [10] => 2101 [11] => 2120 [12] => 2373 [13] => 6124 [14] => 846 [15] => 2121 [16] => 5029 [17] => 23581 )