มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8952' and ( pcharacter='85' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2119,6116,2373,5029,2117,24011,23581,5269,6123,24725,9423,9422,846,2120,6124,2109,2121,2101 Array ( [0] => 2119 [1] => 6116 [2] => 2373 [3] => 5029 [4] => 2117 [5] => 24011 [6] => 23581 [7] => 5269 [8] => 6123 [9] => 24725 [10] => 9423 [11] => 9422 [12] => 846 [13] => 2120 [14] => 6124 [15] => 2109 [16] => 2121 [17] => 2101 )