สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8943' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9930,10894,5778,22272,21065,24665,1572,21020,6225,24321,1482,14464,7911,24125,23597,24688,22887,24126 Array ( [0] => 9930 [1] => 10894 [2] => 5778 [3] => 22272 [4] => 21065 [5] => 24665 [6] => 1572 [7] => 21020 [8] => 6225 [9] => 24321 [10] => 1482 [11] => 14464 [12] => 7911 [13] => 24125 [14] => 23597 [15] => 24688 [16] => 22887 [17] => 24126 )