สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8943' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17760,21912,8297,8028,6326,10148,5331,15542,5438,21591,22682,5691,1484,6336,22475,18464,12887,6604 Array ( [0] => 17760 [1] => 21912 [2] => 8297 [3] => 8028 [4] => 6326 [5] => 10148 [6] => 5331 [7] => 15542 [8] => 5438 [9] => 21591 [10] => 22682 [11] => 5691 [12] => 1484 [13] => 6336 [14] => 22475 [15] => 18464 [16] => 12887 [17] => 6604 )