สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8896' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10856,18682,8558,10362,5236,15559,2690,21700,10158,10161,7451,2812,2754,5437,20066,10855,5791,2851 Array ( [0] => 10856 [1] => 18682 [2] => 8558 [3] => 10362 [4] => 5236 [5] => 15559 [6] => 2690 [7] => 21700 [8] => 10158 [9] => 10161 [10] => 7451 [11] => 2812 [12] => 2754 [13] => 5437 [14] => 20066 [15] => 10855 [16] => 5791 [17] => 2851 )