สินค้าเหลือน้อย

1,900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8896' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21737,1531,9378,3889,3164,10157,19054,2854,6227,7454,21622,3623,9970,19062,6512,5913,4352,9761 Array ( [0] => 21737 [1] => 1531 [2] => 9378 [3] => 3889 [4] => 3164 [5] => 10157 [6] => 19054 [7] => 2854 [8] => 6227 [9] => 7454 [10] => 21622 [11] => 3623 [12] => 9970 [13] => 19062 [14] => 6512 [15] => 5913 [16] => 4352 [17] => 9761 )