สินค้าหมด

120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8860' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8549,8575,8636,22446,4684,3081,12997,8577,9951,3858,22452,3076,17516,21958,8613,9829,11742,4293 Array ( [0] => 8549 [1] => 8575 [2] => 8636 [3] => 22446 [4] => 4684 [5] => 3081 [6] => 12997 [7] => 8577 [8] => 9951 [9] => 3858 [10] => 22452 [11] => 3076 [12] => 17516 [13] => 21958 [14] => 8613 [15] => 9829 [16] => 11742 [17] => 4293 )