สินค้าหมด

120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8859' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7475,8599,23065,24061,8549,6846,8307,1174,22804,13046,21441,10643,3076,8606,17930,11574,8861,7470 Array ( [0] => 7475 [1] => 8599 [2] => 23065 [3] => 24061 [4] => 8549 [5] => 6846 [6] => 8307 [7] => 1174 [8] => 22804 [9] => 13046 [10] => 21441 [11] => 10643 [12] => 3076 [13] => 8606 [14] => 17930 [15] => 11574 [16] => 8861 [17] => 7470 )