สินค้าหมด

120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8857' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12997,8580,4112,6173,13046,9322,22853,3399,21440,9267,11519,10747,17933,7249,22336,3402,3088,10295 Array ( [0] => 12997 [1] => 8580 [2] => 4112 [3] => 6173 [4] => 13046 [5] => 9322 [6] => 22853 [7] => 3399 [8] => 21440 [9] => 9267 [10] => 11519 [11] => 10747 [12] => 17933 [13] => 7249 [14] => 22336 [15] => 3402 [16] => 3088 [17] => 10295 )