สินค้าหมด

1,300 BAHT
1600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8835' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8311,3213,9596,3467,4791,1622,3859,9630,4817,5826,6004,9107,4796,10326,4262,10325,4815,4103 Array ( [0] => 8311 [1] => 3213 [2] => 9596 [3] => 3467 [4] => 4791 [5] => 1622 [6] => 3859 [7] => 9630 [8] => 4817 [9] => 5826 [10] => 6004 [11] => 9107 [12] => 4796 [13] => 10326 [14] => 4262 [15] => 10325 [16] => 4815 [17] => 4103 )