สินค้าเหลือน้อย

12,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8789' and ( pcharacter='154' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6872,2260,4752,21399,3946,21722,4883,23583,6526,6528,17097,10757,3524,6871,21721,4753,17098,6525 Array ( [0] => 6872 [1] => 2260 [2] => 4752 [3] => 21399 [4] => 3946 [5] => 21722 [6] => 4883 [7] => 23583 [8] => 6526 [9] => 6528 [10] => 17097 [11] => 10757 [12] => 3524 [13] => 6871 [14] => 21721 [15] => 4753 [16] => 17098 [17] => 6525 )