สินค้าหมด

12,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8789' and ( pcharacter='154' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21721,6523,6528,21722,8483,6532,18705,11448,6902,3524,6529,9323,2257,6530,6527,6534,6871,4753 Array ( [0] => 21721 [1] => 6523 [2] => 6528 [3] => 21722 [4] => 8483 [5] => 6532 [6] => 18705 [7] => 11448 [8] => 6902 [9] => 3524 [10] => 6529 [11] => 9323 [12] => 2257 [13] => 6530 [14] => 6527 [15] => 6534 [16] => 6871 [17] => 4753 )