สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8764' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8754,10547,10753,9912,8733,8734,8747,9899,8748,11087,17703,8735,11092,8744,9901,8761,9906,17701 Array ( [0] => 8754 [1] => 10547 [2] => 10753 [3] => 9912 [4] => 8733 [5] => 8734 [6] => 8747 [7] => 9899 [8] => 8748 [9] => 11087 [10] => 17703 [11] => 8735 [12] => 11092 [13] => 8744 [14] => 9901 [15] => 8761 [16] => 9906 [17] => 17701 )