สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8764' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10562,9902,9899,8749,9914,11088,10752,8755,11452,11093,17703,11090,8757,9908,8723,8731,8743,10559 Array ( [0] => 10562 [1] => 9902 [2] => 9899 [3] => 8749 [4] => 9914 [5] => 11088 [6] => 10752 [7] => 8755 [8] => 11452 [9] => 11093 [10] => 17703 [11] => 11090 [12] => 8757 [13] => 9908 [14] => 8723 [15] => 8731 [16] => 8743 [17] => 10559 )