สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8764' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17699,9913,11097,8739,11088,9905,8747,8727,11092,8758,19648,8761,8732,11086,22839,15565,8728,8748 Array ( [0] => 17699 [1] => 9913 [2] => 11097 [3] => 8739 [4] => 11088 [5] => 9905 [6] => 8747 [7] => 8727 [8] => 11092 [9] => 8758 [10] => 19648 [11] => 8761 [12] => 8732 [13] => 11086 [14] => 22839 [15] => 15565 [16] => 8728 [17] => 8748 )