สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8764' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24018,8750,8762,22556,8763,8761,8753,8729,9904,8748,22015,8723,23458,8734,8743,9892,9895,11096 Array ( [0] => 24018 [1] => 8750 [2] => 8762 [3] => 22556 [4] => 8763 [5] => 8761 [6] => 8753 [7] => 8729 [8] => 9904 [9] => 8748 [10] => 22015 [11] => 8723 [12] => 23458 [13] => 8734 [14] => 8743 [15] => 9892 [16] => 9895 [17] => 11096 )