สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8764' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10830,8757,9912,10752,9916,23458,10753,8747,11095,9913,20091,10547,8721,8759,9902,8739,8726,8733 Array ( [0] => 10830 [1] => 8757 [2] => 9912 [3] => 10752 [4] => 9916 [5] => 23458 [6] => 10753 [7] => 8747 [8] => 11095 [9] => 9913 [10] => 20091 [11] => 10547 [12] => 8721 [13] => 8759 [14] => 9902 [15] => 8739 [16] => 8726 [17] => 8733 )