สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8764' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13053,10830,8721,9915,11094,22556,9899,10561,8727,8739,17677,8724,11092,13157,9910,8758,8755,22839 Array ( [0] => 13053 [1] => 10830 [2] => 8721 [3] => 9915 [4] => 11094 [5] => 22556 [6] => 9899 [7] => 10561 [8] => 8727 [9] => 8739 [10] => 17677 [11] => 8724 [12] => 11092 [13] => 13157 [14] => 9910 [15] => 8758 [16] => 8755 [17] => 22839 )