มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

This item is limited to 1 per household.
Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Masked Rider Build], [Soft Vinyl Figure of Kamen Rider Building Octopus Light Form] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 17.3 x 8.5 x 4 cm / 70g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8763' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21230,22456,17184,17703,11452,10828,20091,10563,9899,8759,8738,10232,13157,9905,9911,8731,8736,17677 Array ( [0] => 21230 [1] => 22456 [2] => 17184 [3] => 17703 [4] => 11452 [5] => 10828 [6] => 20091 [7] => 10563 [8] => 9899 [9] => 8759 [10] => 8738 [11] => 10232 [12] => 13157 [13] => 9905 [14] => 9911 [15] => 8731 [16] => 8736 [17] => 17677 )