มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Size: Approx. H 17cm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'8762' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8761,9909,8747,11088,8760,8736,9915,13157,8750,9894,9905,8724,9899,10752,8746,11095,8753,17701 Array ( [0] => 8761 [1] => 9909 [2] => 8747 [3] => 11088 [4] => 8760 [5] => 8736 [6] => 9915 [7] => 13157 [8] => 8750 [9] => 9894 [10] => 9905 [11] => 8724 [12] => 9899 [13] => 10752 [14] => 8746 [15] => 11095 [16] => 8753 [17] => 17701 )