มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Size: Approx. H 17cm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'8762' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22839,8757,11086,9903,10752,8738,23458,10562,10828,22556,11092,10232,8760,11088,8756,8739,22014,11089 Array ( [0] => 22839 [1] => 8757 [2] => 11086 [3] => 9903 [4] => 10752 [5] => 8738 [6] => 23458 [7] => 10562 [8] => 10828 [9] => 22556 [10] => 11092 [11] => 10232 [12] => 8760 [13] => 11088 [14] => 8756 [15] => 8739 [16] => 22014 [17] => 11089 )