มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Size: Approx. H 17cm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'8762' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9893,9911,9913,8746,9900,9916,8723,8729,10563,8745,11096,10559,11087,22839,17703,9909,10562,8738 Array ( [0] => 9893 [1] => 9911 [2] => 9913 [3] => 8746 [4] => 9900 [5] => 9916 [6] => 8723 [7] => 8729 [8] => 10563 [9] => 8745 [10] => 11096 [11] => 10559 [12] => 11087 [13] => 22839 [14] => 17703 [15] => 9909 [16] => 10562 [17] => 8738 )