มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Kamen Rider Build], [Soft Vinyl Figure of Kamen Rider Close] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 18 x 8.8 x 3.6 cm / 71g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8761' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9900,8757,8748,9902,8734,10753,8737,8749,15565,20947,11093,8760,8738,9895,8728,8727,11095,8746 Array ( [0] => 9900 [1] => 8757 [2] => 8748 [3] => 9902 [4] => 8734 [5] => 10753 [6] => 8737 [7] => 8749 [8] => 15565 [9] => 20947 [10] => 11093 [11] => 8760 [12] => 8738 [13] => 9895 [14] => 8728 [15] => 8727 [16] => 11095 [17] => 8746 )