มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Kamen Rider Build], [Soft Vinyl Figure of Kamen Rider Close] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 18 x 8.8 x 3.6 cm / 71g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8761' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13053,9900,11092,8724,17677,8752,11088,8757,8737,11096,8744,8726,9892,11093,11486,8735,8732,17699 Array ( [0] => 13053 [1] => 9900 [2] => 11092 [3] => 8724 [4] => 17677 [5] => 8752 [6] => 11088 [7] => 8757 [8] => 8737 [9] => 11096 [10] => 8744 [11] => 8726 [12] => 9892 [13] => 11093 [14] => 11486 [15] => 8735 [16] => 8732 [17] => 17699 )