มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Masked Rider Build], [Soft Vinyl figure of [Kamen Rider Build Key Dragon Form]] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 18 x 9 x 3 cm / 66g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8760' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8746,17703,17677,11089,8721,9914,9913,8725,9912,9915,10547,9911,9907,8730,9898,8745,8755,10829 Array ( [0] => 8746 [1] => 17703 [2] => 17677 [3] => 11089 [4] => 8721 [5] => 9914 [6] => 9913 [7] => 8725 [8] => 9912 [9] => 9915 [10] => 10547 [11] => 9911 [12] => 9907 [13] => 8730 [14] => 9898 [15] => 8745 [16] => 8755 [17] => 10829 )