มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Masked Rider Build], [Soft Vinyl figure of [Kamen Rider Build Key Dragon Form]] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 18 x 9 x 3 cm / 66g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8760' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8734,9894,10559,20953,22815,11094,9900,10752,8754,9909,9916,19967,8722,8743,8730,11091,24237,10560 Array ( [0] => 8734 [1] => 9894 [2] => 10559 [3] => 20953 [4] => 22815 [5] => 11094 [6] => 9900 [7] => 10752 [8] => 8754 [9] => 9909 [10] => 9916 [11] => 19967 [12] => 8722 [13] => 8743 [14] => 8730 [15] => 11091 [16] => 24237 [17] => 10560 )