สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8759' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15565,9915,8725,17184,8733,22556,9909,17703,8738,17677,9900,10561,10829,19967,9916,8760,9907,8743 Array ( [0] => 15565 [1] => 9915 [2] => 8725 [3] => 17184 [4] => 8733 [5] => 22556 [6] => 9909 [7] => 17703 [8] => 8738 [9] => 17677 [10] => 9900 [11] => 10561 [12] => 10829 [13] => 19967 [14] => 9916 [15] => 8760 [16] => 9907 [17] => 8743 )