สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8759' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21230,8743,11092,10753,19648,8746,8733,11096,11087,9894,21229,11486,8734,11091,9907,9902,20091,20947 Array ( [0] => 21230 [1] => 8743 [2] => 11092 [3] => 10753 [4] => 19648 [5] => 8746 [6] => 8733 [7] => 11096 [8] => 11087 [9] => 9894 [10] => 21229 [11] => 11486 [12] => 8734 [13] => 11091 [14] => 9907 [15] => 9902 [16] => 20091 [17] => 20947 )