สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8759' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19966,9908,8748,8760,8732,11092,9913,17701,9892,9914,8726,8744,9907,9898,17184,8756,8753,8758 Array ( [0] => 19966 [1] => 9908 [2] => 8748 [3] => 8760 [4] => 8732 [5] => 11092 [6] => 9913 [7] => 17701 [8] => 9892 [9] => 9914 [10] => 8726 [11] => 8744 [12] => 9907 [13] => 9898 [14] => 17184 [15] => 8756 [16] => 8753 [17] => 8758 )