มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8758' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8737,8739,20091,8754,9908,9910,8750,8763,9906,8762,22015,10828,9900,9902,8759,8736,9913,9895 Array ( [0] => 8737 [1] => 8739 [2] => 20091 [3] => 8754 [4] => 9908 [5] => 9910 [6] => 8750 [7] => 8763 [8] => 9906 [9] => 8762 [10] => 22015 [11] => 10828 [12] => 9900 [13] => 9902 [14] => 8759 [15] => 8736 [16] => 9913 [17] => 9895 )