มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8758' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11088,9892,8728,17701,10562,8732,13053,8724,8760,19648,17184,9909,8733,10830,11093,9903,9901,8749 Array ( [0] => 11088 [1] => 9892 [2] => 8728 [3] => 17701 [4] => 10562 [5] => 8732 [6] => 13053 [7] => 8724 [8] => 8760 [9] => 19648 [10] => 17184 [11] => 9909 [12] => 8733 [13] => 10830 [14] => 11093 [15] => 9903 [16] => 9901 [17] => 8749 )