มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8758' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8732,9908,13157,17677,10828,9899,11086,22456,22556,21229,22014,8747,8726,11089,19648,9895,8745,8743 Array ( [0] => 8732 [1] => 9908 [2] => 13157 [3] => 17677 [4] => 10828 [5] => 9899 [6] => 11086 [7] => 22456 [8] => 22556 [9] => 21229 [10] => 22014 [11] => 8747 [12] => 8726 [13] => 11089 [14] => 19648 [15] => 9895 [16] => 8745 [17] => 8743 )