มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8757' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10829,11452,19967,8755,9916,9894,8756,21229,17184,17699,9905,8749,8735,11087,22015,8758,11486,10563 Array ( [0] => 10829 [1] => 11452 [2] => 19967 [3] => 8755 [4] => 9916 [5] => 9894 [6] => 8756 [7] => 21229 [8] => 17184 [9] => 17699 [10] => 9905 [11] => 8749 [12] => 8735 [13] => 11087 [14] => 22015 [15] => 8758 [16] => 11486 [17] => 10563 )